Koningsdag

Vrijdag 27 april 2018 zijn we geopend van 10:00 tot 17:00 uur.

Adres & Openingstijden

Privacy

Privacy statement en toestemming voor gegevensgebruik op Tuintafel.com

Tuintafel.com hecht belang aan jouw privacy en persoonlijke levenssfeer. Daarom houdt Tuintafel.com zich bij de verwerking van jouw persoonlijke gegevens aan de wettelijke bepalingen. Tuintafel.com wil je hier over de door Tuintafel.com geregistreerde en gebruikte gegevens informeren en vraagt je hiermee om jouw toestemming voor bepaalde vormen van gegevensgebruik. In het eerste deel informeert Tuintafel.com u over de registratie en het gebruik van jouw gegevens in het kader van website bezoeken en eventuele bestellingen. Voor zover je Tuintafel.com uitdrukkelijk toestemming heeft verleend voor het commerciële gebruik van gegevens (nieuwsbrief, aanbiedingen van derden, enz.) of voor andere vormen van gegevensgebruik, vind je in het tweede deel nadere informatie over de reikwijdte hiervan en de bezwaarmogelijkheden. Je kunt Tuintafel.com bezoeken en rondkijken zonder persoonlijke gegevens te hoeven verstrekken, tenzij u uiteraard met gebruikersnaam en wachtwoord inlogt. Je kunt dit document afdrukken of opslaan met behulp van de standaardfuncties van jouw internetprogramma of browser (bijvoorbeeld door "Bestand" en vervolgens "Opslaan als..." te selecteren).

1. Algemene gegevensregistratie en algemeen gebruik

1.1 Gegevensregistratie en gebruik

a. Bestelling: je gegevens worden door Tuintafel.com geregistreerd, opgeslagen en verwerkt met het oog op de afwikkeling van jouw bestelling en een eventuele latere garantie alsmede met het oog op de serviceverlening. Bij de afwikkeling van jouw bestelling ontvangen de hierbij door Tuintafel.com ingeschakelde dienstverleners (transporteurs, logistieke bedrijven en banken) de noodzakelijke gegevens. Bij de bestelling van producten en diensten heeft Tuintafel.com jouw correcte adresgegevens nodig. Je telefoonnummer wordt slechts gebruikt bij vragen. Je e‑mailadres heeft Tuintafel.com nodig om de ontvangst van jouw bestelling te kunnen bevestigen en met je te kunnen communiceren. Tuintafel.com gebruikt het bovendien ter identificatie (klantlogin). Verder ontvang je via dit adres een orderbevestiging.

b. Klantlogin: je concrete bestelgegevens worden door Tuintafel.com weliswaar opgeslagen, maar kunnen om veiligheidsredenen niet rechtstreeks bij Tuintafel.com worden opgevraagd. Iedere klant die zich hiertoe registreert, krijgt van Tuintafel.com echter direct toegang middels een wachtwoord. Hiermee kun je gegevens over door jou geplaatste, openstaande en onlangs verzonden bestellingen raadplegen alsmede jouw adres‑ en bankgegevens en de nieuwsbrief beheren. De klant verplicht zich de persoonlijke toegangsgegevens vertrouwelijk te behandelen en niet aan onbevoegde derden ter beschikking te stellen. Tuintafel.com is niet aansprakelijk voor onbevoegd gebruik van wachtwoorden, tenzij het misbruik aan Tuintafel.com is toe te rekenen.

c. Reclamedoeleinden: Tuintafel.com gebruikt jouw gegevens voor reclamedoeleinden, d.w.z. voor informatie over producten uit het aanbod van Tuintafel.com. Tuintafel.com maakt hierbij slechts gebruik van e‑mailreclame, voor zover dit wettelijk is toegestaan of voor zover je Tuintafel.com hiertoe uitdrukkelijk heeft gemachtigd.

d. Overige gegevensregistratie en overig gebruik: Websitebezoek en nieuwsbrief: wanneer je Tuintafel.com bezoekt (ook wanneer dit bijvoorbeeld via een link in een nieuwsbrief gebeurt), worden bepaalde gegevens geregistreerd en opgeslagen. Met het oog op de veiligheid van het systeem wordt bijvoorbeeld tijdelijk de domeinnaam of het IP-adres van de computer opgeslagen waarvan de aanvraag afkomstig is. Deze gegevens worden uiterlijk na zeven dagen weer gewist. Ook eventueel ingevoerde gegevens, de datum van de aanvraag, de http-antwoordcode, de website vanwaar de computer op Tuintafel.com komt en tot slot de verzonden datahoeveelheid (bytes) worden geregistreerd en opgeslagen. Analyses van het gebruiksgedrag vinden uitsluitend geanonimiseerd plaats (bijvoorbeeld: een bepaald bericht is door 45% van de lezers van de nieuwsbrief opgevraagd). Hierdoor is Tuintafel.com in staat het informatieaanbod op de interesses van de lezers af te stemmen. Voor de verzending van de nieuwsbrief maakt Tuintafel.com gebruik van het "double opt‑in"-principe. Dit houdt in dat Tuintafel.com je pas een nieuwsbrief toestuurt wanneer je in de e‑mailbevestiging door het aanklikken van een link bevestigt dat Tuintafel.com de nieuwsbriefservice moeten activeren. Uiteraard gebruikt Tuintafel.com jouw persoonsgegevens ook om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving.

e. Markt-en klanttevredenheid onderzoek: Je gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor markt- en klanttevredenheid onderzoek van Tuintafel.com. Vanzelfsprekend gebruikt Tuintafel.com deze data anoniem en voor statistische doeleinden van de onderneming . Je kunt op ieder moment de vragenlijst afsluiten. Graag attendeert Tuintafel.com je er ook op dat jouw antwoorden niet aan derde verspreid worden of openbaar worden gemaakt. De invoer van jouw e-mailadres is uitsluitend nodig wanneer je aan een winactie deelneemt. Wij zullen jouw antwoorden nooit samen met jouw e-mailadres opslaan.

1.2 Gegevensopslag door middel van cookies

Voor een bezoek aan het online aanbod van Tuintafel.com hoeft jouw computer geen cookies te accepteren. Tuintafel.com wijst je er echter op dat het gebruik van het winkelwagentje en het plaatsen van een bestelling alleen mogelijk is wanneer cookies zijn geactiveerd. Op Tuintafel.com wordt gebruik gemaakt van zogenaamde cookies.

Cookies zijn kleine bestanden die op jouw gegevensdrager worden opgeslagen en bepaalde instellingen en gegevens met betrekking tot de gegevensuitwisseling met het systeem van Tuintafel.com via jouw browser opslaan. Dit stelt Tuintafel.com in staat de website op je af te stemmen en het maakt het gebruik voor je eenvoudiger doordat bijvoorbeeld bepaalde door jou ingevoerde gegevens worden opgeslagen zodat je deze niet voortdurend opnieuw hoeft in te voeren. De meeste door Tuintafel.com gebruikte cookies worden na het einde van de browsersessie (wanneer je de browser afsluit) weer automatisch van de vaste schijf van jouw computer gewist (vandaar ook de naam sessiecookies). Er bestaan echter ook cookies die op de vaste schijf van jouw computer blijven staan. De vervaldatum is voor jouw gemak ingesteld op een datum in de verre toekomst (enkele jaren). Bij een nieuw bezoek wordt vervolgens automatisch herkend dat je al eerder op Tuintafel.com was en welke invoer en instellingen jouw voorkeur hebben (zogenaamde permanente cookies). Dankzij deze permanente cookies hoef je met andere woorden bij volgende bestellingen niet opnieuw jouw wachtwoord in te voeren of formulieren met jouw gegevens in te vullen. Je browserinstellingen bieden je de mogelijkheid het gebruik van cookies te beperken waardoor je mogelijkerwijs niet meer of slechts beperkt gebruik kunt maken van het aanbod van Tuintafel.com. Cookies kunnen in de browserinstellingen ook worden gewist.

Tuintafel.com maakt bovendien gebruik van Google Analytics, een dienst van Google, Inc. (hierna: "Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies, d.w.z. tekstbestanden die op jouw computer worden opgeslagen en waarmee een analyse van jouw gebruik van het internetaanbod van Tuintafel.com mogelijk is. De door een cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van Tuintafel.com (inclusief jouw IP-adres) wordt naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Google onderschrijft de "US Safe Harbor principles" en is aangemeld bij het "Safe Harbor"-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel (US Department of Commerce). Google gebruikt deze informatie om je gebruik van Tuintafel.com te analyseren, rapporten over de websiteactiviteiten voor Tuintafel.com op te stellen en overige diensten op het gebied van website‑ en internetgebruik aan Tuintafel.com te leveren. Google verstrekt deze informatie eventueel ook aan derden voor zover dit wettelijk is voorgeschreven of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google combineert jouw IP-adres in geen geval met andere gegevens van Google. Door middel van de desbetreffende instelling in jouw browsersoftware kun je verhinderen dat cookies worden geïnstalleerd; Tuintafel.com wijst je er echter op dat je in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door het gebruik van de website Tuintafel.com ga je ermee akkoord dat de over jou geregistreerde gegevens door Google worden verwerkt op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven omschreven.

2. Uitdrukkelijke toestemming

In dit deel van de privacy‑ en gebruiksvoorwaarden vind je de inhoud en reikwijdte van verschillende vormen van uitdrukkelijke toestemming voor het gebruik van jouw gegevens die jou op vrijwillige basis aan Tuintafel.com kunt verlenen en te allen tijde kunt herroepen.

2.1 Door jou geabonneerde nieuwsbrief

Via de Tuintafel.com nieuwsbrief ontvang je te allen tijde opzegbare informatie over aantrekkelijke aanbiedingen. Gelieve ook bij bestellingen via de nieuwsbrief nadere persoonsgegevens (bijvoorbeeld jouw naam) te vermelden zodat Tuintafel.com jou kan aanspreken. Natuurlijk kun je ook anoniem contact met Tuintafel.com opnemen of de Tuintafel.com nieuwsbrief anoniem of onder een pseudoniem (bijvoorbeeld met een freemailadres dat jouw naam niet verraadt) ontvangen. Gegevens die Tuintafel.com in het kader van de analyse van nieuwsbrieven ontvangt, gebruikt Tuintafel.com om diensten te personaliseren en optimaal op de interesses en voorkeuren van de gebruiker af te stemmen alsmede voor reclame en marktonderzoek. De gegevens worden door Tuintafel.com opgeslagen voor archivering en voor herhaald gebruik voor de genoemde doeleinden.

2.2 Prijsvragen

Bij eventuele prijsvragen maakt Tuintafel.com gebruik van de gegevens om de winnaars te informeren en reclame voor de aanbiedingen van Tuintafel.com te maken. Gedetailleerde informatie hierover vindt je eventueel in de deelnamevoorwaarden van Tuintafel.com behorend bij de desbetreffende prijsvraag.

2.3 Inhoud van de toestemming

Je hebt Tuintafel.com ‑ voor zover van toepassing ‑ uitdrukkelijk onderstaande toestemming verleend en Tuintafel.com heeft jouw toestemming geregistreerd. Tuintafel.com is verplicht de inhoud van de toestemming te allen tijde op afroep beschikbaar te houden. Je kunt de door jou eenmaal verleende toestemming te allen tijde voor de toekomst herroepen.

Aanmelding voor de nieuwsbrief: Opzegging is te allen tijde eenvoudig mogelijk door een e‑mail zonder formele vereisten te sturen aan info@tuintafel.com of door op de "afmeldlink" te klikken die in elke nieuwsbrief is opgenomen.

Permanente cookies: Jestemt ermee in dat jouw gebruikersnaam en wachtwoord ook na het einde van een browsersessie in de vorm van cookies worden opgeslagen en bij volgende bezoeken kunnen worden opgeroepen. Deze cookies worden gebruikt om je met jouw gebruikersnaam te begroeten en bespaar je bij volgende bestellingen het opnieuw invoeren van jouw wachtwoord. Deze toestemming kunt te allen tijde voor de toekomst herroepen door het accepteren van cookies in jouw browserinstellingen te deactiveren.

3. Rechten van de betrokkene

3.1 Recht op informatie en overige rechten

Volgens toepasselijke privacywetgeving kunnen de klanten van Tuintafel.com verzoeken om inzage in de over hun opgeslagen gegevens alsmede ‑ voor zover van toepassing ‑ verzoeken hun persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Tuintafel.com neemt de bescherming van jouw gegevens zeer serieus. Om te garanderen dat persoonsgegevens niet aan derden worden verstrekt, wend je zich a.u.b. met een schriftelijk verzoek onder duidelijke vermelding van jouw persoon tot:

Hawk International BV
De Amert 412
5462 GH Veghel

3.2 Mogelijkheid van herroeping en bezwaar

Je kunt te allen tijde hetzij in het algemeen, hetzij in verband met bepaalde maatregelen bezwaar maken tegen het gebruik van de gegevens voor direct marketing doeleinden en marktonderzoek. In het bijzonder kun je – kosteloos via info@tuintafel.com - bezwaar maken tegen de verdere toezending van de nieuwsbrief of tegen overige e‑mailreclame. Hiertoe volstaat een schriftelijke mededeling (bijvoorbeeld via e‑mail, per fax of per brief). Vanzelfsprekend vind je in iedere nieuwsbrief alsmede in overige e‑mailreclame ook een afmeldlink. De mogelijkheid van herroeping geldt tevens voor overige vormen van uitdrukkelijke gegevensverstrekking. Hiertoe wend je jeeenvoudig tot bovenstaand contactadres.